Spis treści

  Strona
1. Układ dokumentu 7
2. Wstęp 8
  Wprowadzenie do prawodawstwa związanego z ochroną środowiska  
  Wyzwania dla nowoczesnych uszczelnień  
3. Przegląd układów kołnierz —  śruba —  uszczelka 10
4. Układy kołnierz — uszczelka 12
  Układy ogólne  
  Wykończenie powierzchni przylg  
  Śruby  
  Nakrętki  
  Podkładki  
  Obciążenie ruchowe  
  Systemy ochrony kołnierzy  
5. Dobór uszczelek 20
  Dobór materiałów  
  Rodzaje uszczelek  
  Dobór grubości  
  Przycinanie uszczelek miękkich  
  Przechowywanie uszczelek i materiałów uszczelniających  
  Operowanie uszczelkami i materiałami uszczelniającym  
  Ponowne użycie uszczelek i śrub  
6. Procedury montażu 27
  Wymagane narzędzia  
  Czyszczenie  
  Kontrola wzrokowa  
  Smarowanie  
  Montaż i centrowanie uszczelek  
  Obliczenie momentu skręcającego  
  Wzorzec dokręcania śrub i kołków gwintowanych  
  Znakowanie  
  Ponowne dokręcanie  
7. Procedury demontażu 33
  Środki antyadhezyjne  
8. Kluczowe zalecenia 34
9. Wytyczne dla minimalizacji wad połączeń 36
  Uszkodzenia związane z śrubą  
  Uszkodzenia związane z uszczelką  
  Uszkodzenia związane z kołnierzem  
  Minimalizacja prawdopodobieństwa uszkodzenia połączenia  
10. Aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy dla materiałów uszczelniających 38
11. Schemat podsumowujący 39
12. Przegląd 40
13. Dokumenty związane 40